måndag 10 augusti 2009

Gensvara till Jesus

Kopierar halva "Dagens andakt" (Kolla länken på sidan för hela!)
För den berör nåt jag tänkt mycket på;

Men både himlen och jorden lockar och drar. Och när det jordiska drar mer än det himmelska, så att vi inte gensvarar till Jesus, uppstår smärta i en troendes liv.

Ibland kan det jordiska bli så levande, så lockande, medan Jesus verkar så långt borta, nästan overklig. Känslorna, sinnet, orkar inte gripa honom. Men det är inte där livet finns utan i hjärtat. Djupare än känslorna, nere i den invärtes människans inre, i hjärtat, finns det liv som kopplar samman med himlen. Livets flod flödar genom det himmelska Jerusalem rakt ner i mitt inre och ur mitt inre flödar strömmar av levande vatten. När detta är klarare för mig blir Jesus verkligare, och även om valet innebär smärta, försakelse eller hån, så är det ingenting emot de rikedomar som Herren har för mig. Smärtan i valet att följa Jesus väger oerhört lätt i förhållande till den härlighet han har berett åt alla som älskar honom.
- Ulf Ekman
Bön
Herre, förlåt mig min självupptagenhet, min självömkan och min oförmåga att se allt du dött för, så att jag skulle kunna få det. Förlåt mig all självisk ovillighet att känna den smärta som valet att helhjärtat följa dig kan innebära. Tack för att du hjälper mig att verkligen följa dig! I Jesu namn. Amen.

Inga kommentarer: