fredag 29 juni 2012

Öppethus vid Gamla kommungården i Munsala

Ett gammalt hus som får leva vidare. Delar av huset sägs kunna vara ända från 1600-talet. Nu finns de gamla delarna bevarade, men samtidigt har huset renoverats invändigt i en lantlig, ljus och modern stil. Fyra olika hyreslägenheter är resultatet... kom och se ni som är intresserade och har möjlighet :)

Inga kommentarer: