onsdag 28 december 2011

I"Stanna hemma väder" reser vi!

Av någon märklig anledning prickar vi alltid in våra resor vid extrema värderleksförhålllanden. Åska, översvämningar, storm, "lövhalka", Vulkanaskmoln har vi avverkat. Idag såg vi massor av knäckta träd, vattenfyllda diken ända upp på körbanorna, översvämmade åkrar, bortflugna tak. I områdena vi körde i genom i Åboland var ännu 90% av hushållen utan el!!!
Inga kommentarer: