måndag 7 mars 2011

...för värmen i Ditt ljus...


den här sången sjöng inom mej i morse

Du känner mig långt ifrån
Som en våris under solen
Kom låt Din sol smälta bort
Allt det hårda i mig
Du kallar mig med varma ord
Och Du fattar mig vid handen
För bara här i tilliten
Kan jag växa i Dig

Ödmjuk och sann
Du kom för att tjäna
Och ge Ditt liv til lösen
Och rädda alla dom
Som vill öppna sina hjärtan för din nåd
Som vill öppna sina hjärtan för din nåd
För Din nåd, för Din nåd

En öppen famn, en tröst som vet
Om all oro och all ängslan
Jag öppnar mig som blad och blom
För värmen i ditt ljus
Från död till liv Du banat väg
Ingen fruktan kan mer binda
Det lilla frö som dör med Dig
Ger Du liv i evighet

Bengt Johansson

Inga kommentarer: