lördag 28 april 2012

Nice Evenemang!

Inbjudan på FB: Öppet hus vid Roadrockets klubbhus i Pensala (före detta banklokalen) Kaffepannan står varm mellan kl. 13 och 18 på dagen. Kom ut och bekanta er med vår verksamhet.

Inga kommentarer: