måndag 29 november 2010

Hur skulle din altartavla se ut?

Den frågan ställde prästen i Munsala kyrka igår på första advent.
Han skulle vilja måla "Jesus med barnen".
Min första tanke var- sekunden då den sörjande Maria förstår att trädgårsmästaren är hennes uppstånde Mästare!
Att finna Jesus det är YES!!!Tyvärr känner vi inte alltid igen honom fast han står rakt framför oss

Den här psalmen gör mej alltid så glad:

Gå, Sion, din konung att möta,
Jerusalem, gläds åt din Gud.
Strö palmer på väg för Messias,
bered dig som väntande brud.
Refräng:
Var glad, var glad,
var glad i din Herre och Gud,
var glad, var glad
och hylla din konung och Gud.

2.
Han kommer från himmelska fröjder,
han lämnar sin tron av kristall,
sin ära i ljusets palatser
och lägges på strå i ett stall.
Var glad …

3.
Han kommer till jorden att bringa
ett offer på korsträdets stam,
att dö för vårt syndiga släkte
och föra rättfärdighet fram.
Var glad …

4.
Han kommer ur graven med byte,
och skuggornas boning blir ljus
och gravarnas slumrare väckas
till liv utur seklernas grus.
Var glad …

5.
Han kommer till sörjande hjärtan,
och livet får annan gestalt.
Han kommer i makt att regera,
tills Gud uti alla blir allt.
Var glad …

Inga kommentarer: