lördag 11 september 2010

Kol från en mila, dagens fynd!

Har länge funderat på vad "vallgraven runt en platå" på 10m rätt över, kunde har varit. Tyvärr hittade vi ingen slott för prinsessor att fota men en bild på Lilian som tronar på en sten får duga ;)De flesta gravarna var från 500 f.Kr-200 eKr!!!
Lilian står i"grav" Om man trampar runt kanten upptill hör man att gropen är stensatthela vägen ner till bottnet.
Kolet från en mila kan var från 1700!

Inga kommentarer: